AmsterHomes
Jacob Obrechtstraat 51
1071KJ Amsterdam

Tel: +31(0)208204421
Mail: info@amsterhomes.com

Beheer

AmsterHomes Beheer controleert uw vastgoedportefeuille op zowel administratief, technisch als financieel gebied. Wij zien toe op de betalingen van de vaste lasten, behandelen onderhoudsklachten en controleren onderhoudswerkzaaamheden. Wij gaan leegstand tegen door zorg te dragen voor spoedige verhuur aan een solvabele huurder om huurderving te minimaliseren. Ook het innen van de huurpenningen, indexeren van de huurprijzen en het aanzeggen van huurverhogingen behoren tot het standaard dienstenpakket. Aan het einde van elke maand zorgen we voor de afdracht middels overzichtelijke huurafrekeningen.

Wilt u geheel vrijblijvend kijken naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@amsterhomes.com of op 020-8204421